How Einstein Saw the World

How Einstein sas the World 👁✨ #Ubuntu404

Creative by Nature

Albert

“School failed me, and I failed the school. It bored me. The teachers behaved like Feldwebel (sergeants). I wanted to learn what I wanted to know, but they wanted me to learn for the exam. What I hated most was the competitive system there, and especially sports. Because of this, I wasn’t worth anything, and several times they suggested I leave.

This was a Catholic School in Munich. I felt that my thirst for knowledge was being strangled by my teachers; grades were their only measurement. How can a teacher understand youth with such a system?

From the age of twelve I began to suspect authority and distrust teachers. I learned mostly at home, first from my uncle and then from a student who came to eat with us once a week. He would give me books on physics and astronomy.

The more I read, the more puzzled I was…

View original post 1.195 woorden meer

Advertenties

Kabinet bestraft voor elkaar zorgende burgers

Tijd voor een ‘back-to-basic’ aanpak. Politici naar een halve Balkenende-norm, meer dienstbaarheid en verantwoording naar de (mede-) burgers toe.
#ZorgInkomen
#Basisinkomen #Zorgdelen cc @zorgvraag 💌

OpinieZ

De zorg, het speciaal onderwijs, de jeugdhulpverlening, de bejaardenhuisvesting en meer werden onbetaalbaar en moesten op de schop. Bedrijven in de race om de hoogste winsten ontslaan nog steeds bij honderden of duizenden hun werknemers. Achter deze ontwikkelingen gaan schrijnende persoonlijke verhalen schuil.

Wie zijn leven omgooit om een hierdoor getroffen gezinslid te helpen door zijn of haar salaris te delen of met werken te stoppen om te gaan zorgen, wordt door onze overheid direct teruggefloten en beboet. Die overheid vindt de individualisering in Nederland namelijk nog niet ver genoeg doorgevoerd. Alle burgers, mannen en vrouwen, moeten ongeacht hun persoonlijke situatie fulltime aan het werk.

Arbeidsparticipatie
Emancipatie, ging dat ooit niet over zelfbeschikking, de vrijheid om eigen keuzes te maken en je leven zo in te richten als je zelf wilt? In het Nederland van 2016 vindt een democratisch gekozen regering van niet. Niets ontziend wordt van boven af verordonneerd…

View original post 1.433 woorden meer

The Future of Refugee Financial Inclusion

Global inclusion 🌍♻️🌀 #ProjectEarth #Ubuntu404

Center for Financial Inclusion Blog

> Posted by Daniel Balson, Lead Specialist for Eurasia and MENA, the Smart Campaign

This is the fourth and final blog entry in a series exploring how financial services can be leveraged to assist refugee populations. This entry will consider the future of refugee financial services and what our sector can do to ensure that the future is an inclusive one that serves genuine needs and protects refugee rights.

Syrian refugees shop at a market with their bank card given by the Turkish Red Crescent.

It is worth asking whether the financial inclusion sector is at the forefront of the movement to financially include refugees. The humanitarian sector has long struggled to determine how to provide assistance during a crisis in a way that is sustainable, effective, and accountable. Recently, humanitarian organizations such as Oxfam and the International Finance Corporation (IFC) have begun considering whether it’s possible to use payments…

View original post 1.628 woorden meer

Wat Trump zei en onze media verzwegen

Dream big, make a change, … in 100 days 👁 #Trump
#Contract Let’s see 👁🌍 #Ubuntu404 ✌🏼️

OpinieZ

Gisteren publiceerden wij de originele tekst van het Contract with the American Voter, waarin het 100 Dagen-plan van Donald Trump is vermeld.

Waarom? Omdat feiten er toe doen. Opinievorming staat en valt met gebruik van juiste en inhoudelijk betrouwbare bronnen. Feiten raken vaak verloren in het publieke debat en worden weggepoetst in de morele offensieven van de gevestigde media.

Vandaag brengen wij daarom de speech die Donald Trump op 29 oktober 2016 in Gettysburg (Pennsylvania) hield bij de presentatie van zijn 100 Dagen-plan. Juist in Gettysburg, waar President Lincoln tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in 1863 zijn historische speech The Gettysburg Address hield. Waar hij temidden van de bloedige oorlog pleitte voor een herstelde natie en government of the people, by the people, for the people. Een slogan die door Trump omarmd is als het kernthema van zijn presidentschap.

Luister en kijk naar een beheerst en weloverwogen, maar toch…

View original post 44 woorden meer